Deschiderea unei întreprinderi presupune cunoaşterea mai multor informaţii de ordin juridic şi fiscal, pornind cu înregistrarea la ONRC şi continuând cu declaraţiile care trebuie depuse la Fisc.

Deşi poate părea un proces relativ simplu, este nevoie de o documentare riguroasă pentru a porni la drum, iar în lipsa unor detalii aparent nesemnificative, vă puteţi împotmoli destul de repede ajungând uneori la a vă pierde speranţa.

De aceea, dacă nu dispuneţi de experienţa necesară şi de timp suficient, este de recomandat să apelaţi la specialişti în acest sens.

Şcoala de Business vine în sprijinul dumneavoastră punându-vă la dispoziţie toate informaţiile de care aveţi nevoie în acest demers, aici găsiţi tot ce aveţi nevoie pentru a duce la bun sfârşit ceea ce v-aţi propus să faceţi. Acum nu mai este nevoie să culegeţi informaţii de pe mai multe site-uri, să încercaţi să le puneţi cap la cap pentru a putea înţelege care sunt paşii ce trebuie urmaţi în a vă vedea visul împlinit.

Primul pas în vederea costituirii societăţii îl reprezintă verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea acesteia.

Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.

Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.

Verificarea disponibilităţii firmei, efectuată de oficiul registrului comerţului prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil. În final, asupra legalităţii se va pronunţa directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/său persoană sau persoanele desemnate cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.

Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu, prin corespondenţă sau în formă electronică, situaţie în care va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă verificarea disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne. Împreună putem realiza vise.