Asociaţia naţională a antreprenorilor este o persoană juridică romana, nonprofit, apolitica, cu caracter profesional, educaţional, ştiinţific, social, cultural, umanitar, neguvernamentala, autonomă

şi funcţionează conform cu legislaţia romana, fiind constituită în bază O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Decretul nr. 31/1954, privitor la persoane juridice şi persoane fizice.

În desfăşurarea activităţii sale “Asociaţia naţională a antreprenorilor” (ANAA) se ghidează după o serie de principii fundamentale precum principiul libertăţii, principiul competenţei, principiul legalităţii, principiul non-partizanatului şi principiul non-violentei, principii ce nu pot fi eliminate din statutul asociaţiei. Discriminările de orice natură sunt străine de spiritul şi practică asociaţiei.

“Asociaţia naţională a antreprenorilor” (ANAA) promovează şi susţine la nivel naţional şi internaţional activităţile de educaţie, dezvoltare personală şi profesională, având la bază principiul educaţiei pe tot parcursul vieţii. Este reprezentată de către Cristina Chiriac, Nicoleta Munteanu și Aristide Seri.
Asociaţia are în vedere oferirea de consultanţă instituţiilor interesate de promovarea activităţilor de antreprenoriat şi de învăţare/dezvoltare personală şi profesională; organizarea de programe de formare în domeniul antreprenoriatului şi a altor domenii de interes privind dezvoltarea competentelor profesionale; inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate; oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul antreprenorial, în regim propriu sau prin parteneriate cu instituţii de profil; realizarea de evenimente cu scop informativ şi educativ pentru categorii defavorizate, centre de plasament, adăposturi pentru copii, case de copii insitutionalizati, elevi, studenţi, tineri; actualizarea permanentă a informaţiilor din domeniu, la nivel european şi naţional, din punct de vedere al legislaţiei şi al reglementărilor directe; creşterea nivelului de profesionalizare a membrilor săi şi recunoaşterea nivelurilor profesionale;informarea profesională şi realizarea de programe de dezvoltare profesională prin diferite mijloace (evenimente, conferinţe, workshop-uri etc); cooperarea cu instituţii de profil din Europa şi din afară Europei, inclusiv prin afiliere. oferirea de servicii de consiliere în cariera tuturor categoriilor sociale; activităţi de servicii suport pentru învăţământ; colaborare cu instituţii de învăţământ, alte ONG, asociaţii profesionale, instituţii de stat, persoane fizice şi juridice pentru realizarea unui (unor) parteneriat(e) care să conducă la atingerea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne. Împreună putem realiza vise.