UE a făcut din digitalizare o prioritate și investește semnificativ pentru a sprijini dezvoltarea și implementarea tehnologiilor digitale în toată Europa. România trebuie să se alinieze, să atragă fonduri, să le gestioneze sustenabil, astfel încât, odată cu creșterea competențelor digitale, să crească avantaje lucrătorilor, întreprinderilor și societății în ansamblu.

Doar 56% din tinerii români cu vârste între 16 și 24 de ani au competențe digitale de bază sau mai înalte, atingând astfel cel mai mic procent din statele membre ale Uniunii Europene, conform Eurostat. Media la nivel european este de 80%. În contextul economiei digitale, competențele specifice sunt esențiale pentru succesul afacerilor și implicit, pentru creșterea economică în ansamblu.

Companiile au nevoie permanentă de angajați cu competențe digitale la zi, pentru a putea inova și pentru a rămâne competitive pe piață, pentru dezvoltarea de noi produse și servicii.

Strategiile de adaptare la transformarea digitală sunt esențiale pentru succesul companiilor și organizațiilor iar pentru a rămâne competitive și relevante într-o lume din ce în ce mai digitală ele trebuie să fie dispuse să se adapteze și să se inoveze.

Printre avantajele digitalizării regăsim productivitatea crescută – instrumentele şi tehnologiile digitale pot ajuta persoanele şi întreprinderile să fie mai productive şi mai eficiente, instrumentele de comunicare digitală pot ajuta echipele să colaboreze mai eficient, în timp ce automatizarea poate ajuta la reducerea sarcinilor manuale şi la îmbunătăţirea acurateţei; inovaţie sporită – tehnologiile digitale pot ajuta întreprinderile să dezvolte noi produse şi servicii şi să le aducă pe piaţă mai rapid; flexibilitate mai mare – tehnologiile digitale pot permite persoanelor şi companiilor să lucreze de oriunde, în orice moment iar acest lucru poate ajuta la îmbunătăţirea echilibrului dintre viaţa profesională şi viaţa privată şi la creşterea flexibilităţii; acces îmbunătăţit la informaţii – tehnologiile digitale pot ajuta persoanele şi întreprinderile să acceseze o multitudine de informaţii şi resurse, inclusiv cursuri online; creşterea competitivităţii – întreprinderile cu abilităţi digitale puternice sunt mai bine echipate pentru a concura pe piaţa globală.

Dacă vorbim despre importanţa digitalizării în sectorul energetic nu putem să nu ne gândim la reţele inteligente – tehnologiile digitale sunt utilizate pentru a crea reţele inteligente, care sunt mai eficiente şi mai fiabile decât reţelele electrice tradiţionale. Reţelele inteligente folosesc senzori, automatizări şi analize de date pentru a monitoriza şi controla fluxul de electricitate, pentru a optimiza utilizarea energiei şi pentru a reduce risipa de energie.

Sistemele digitale de management al energiei (EMS) sunt utilizate pentru a monitoriza şi controla utilizarea energiei în clădirile comerciale şi industriale cu ajutorul analizei şi automatizării datelor pentru a optimiza utilizarea energiei, a reduce risipa şi a reduce costurile cu energie.

De asemenea, tehnologiile digitale sunt utilizate pentru a îmbunătăți eficienţa şi fiabilitatea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară şi eoliană. De exemplu, analiza datelor poate fi utilizată pentru a prezice generarea de energie eoliană şi solară, ceea ce poate ajuta la o gestionare mai bună în aprovizionarea cu energie.

În acelaşi timp, tehnologiile digitale sunt implementate pentru eficientizarea sistemelor de stocare a energiei, cum ar fi bateriile, pot ajuta la reducerea impactului asupra mediului al industriei energetice – sistemele de management al energiei pot ajuta la reducerea deșeurilor de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, în timp ce vehiculele electrice şi infrastructura de încărcare inteligentă pot ajuta la reducerea poluării aerului.

Digitalizarea are potențialul de a aduce multiple beneficii, poate ajuta industria energetică să devină mai eficientă, fiabilă şi durabilă, ceea ce este esenţial pentru satisfacerea nevoilor de energie în creştere ale lumii, abordând în acelaşi timp schimbările climatice.

Cristina Chiriac


*Prezentul articol face parte din proiectul „Evoluție prin digitalizare – îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru” cod SMIS 142733. Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne. Împreună putem realiza vise.