e-TVA sI e-factura B2C

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) își exprimă îngrijorarea față de modalitatea prin care Ministerul de Finanțe a ales să introducă noi măsuri fiscale, cum ar fi e-TVA și e-factura B2C, fără consultări prealabile cu mediul de afaceri și fără realizarea unui studiu de impact.

Principalul inconvenient al recentei Ordonanțe de Urgență nr. 70/2024 este complexitatea și povara administrativă impusă companiilor care se adresează persoanelor fizice (B2C – business to consumer – afacere către consumatorul final), care vor fi nevoite să implementeze sisteme informatice costisitoare pentru a gestiona un volum uriaș de facturi electronice zilnice. În plus, eficiența sistemului este pusă sub semnul întrebării, având în vedere capacitatea limitată a Fiscului de a procesa un astfel de flux masiv de date. O altă problemă o reprezintă colectarea de date detaliate despre obiceiurile de consum ale populației, oferind diverselor entități ale statului, informații financiare sensibile, transformând astfel e-factura într-un instrument de supraveghere națională.

CONAF face apel către Ministerul de Finanțe pentru a deschide un dialog transparent și constructiv cu toate părțile interesate și pentru a dezvolta un plan de implementare treptată a noilor măsuri fiscale, întelege și susține nevoia de digitalizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), însă subliniază importanța introducerii treptate a acestor modificări pentru a permite companiilor sa se pregătească!

Aceste măsuri vor duce la o creștere semnificativă a birocrației și a costurilor de conformare pentru antreprenori, afectând în special acele companii mici și mijlocii.
Se afirmă deseori că motorul economiei românești este reprezentat de IMM-uri însă în loc să se stimuleze și să se accelereze creșterea acestui segment se adoptă măsuri fiscale care conduc către diminuarea sau chiar înfrânarea activității lor ca urmare a incapacității de a suporta noile costuri.

Cristina Chiriac presedinta CONAF

Președinta CONAF, dr.ec. Cristina CHIRIAC, a declarat: ”Trebuie să conștientizăm faptul că ne aflăm într-un moment critic pentru viitorul nostru economic și că, fără predictibilitate și transparență decizională la nivel guvernamental, întregul ecosistem antreprenorial va avea de suferit. Expertiza pe care comunitatea de business o poate aduce la masa factorilor decizionali este un instrument esențial, fără de care nu doar dezvoltarea economică este afectată, ci și societatea în ansamblu.
Doi din cinci antreprenori sunt soloprenori, ceea ce înseamnă că 40% dintre aceștia sunt reprezentați doar de structuri organizaționale incluzive, asemenea CONAF.
Relația între guvern și mediul de afaceri trebuie să depășească granița consultărilor formale și să evolueze spre un parteneriat solid și permanent, încă din faza de trasare a strategiei de țară, schimbând astfel paradigma decizională marcată de fluctuații constante.”

Mihaela Mitroi
„Este imperativ ca Guvernul să colaboreze cu mediul de afaceri și cu experții în fiscalitate pentru a se asigura că modificările propuse sunt viabile și sustenabile. Dacă aceasta este modalitatea de lucru actuală, suntem profund îngrijorați de ce se va întâmpla începând cu 2025” a observat Managing Partner Global Tax and Bussiness Advisory, consultant fiscal, președintă Sucursala CONAF București, Mihaela MITROI.
”Rata antreprenorilor potențiali, adică ponderea celor care intenționează să demareze o nouă afacere în următorii trei ani, este scăzută. Doar 8,95% din populația adultă poate fi considerată antreprenor potențial. Dacă luăm în calcul faptul că IMM-urile reprezintă aproximativ 65% din ocuparea forței de muncă și 56% din valoarea adăugată națională, conform datelor World Bank Group, devine evident că motorul de dezvoltare al României are nevoie de decizii strategice bazate pe consultare extinsă și cunoaștere profundă.
Predictibilitatea, solidaritatea și asumarea unor măsuri cu impact pe termen lung sunt ancorele care mențin economia românească pe linia de plutire într-o situație geo-politică instabilă. Antreprenoriatul feminin, cu specificul său incluziv și echitabil, este vehiculul spre o dezvoltare sincronizată cu valorile la care întreaga societate românească a subscris,” a concluzionat președinta CONAF și doctor în economie, Cristina Chiriac.

Măsuri concrete cerute de CONAF Guvernului:

1. Consultare prealabilă extinsă:
– Solicităm Guvernului să inițieze imediat consultări ample cu toate părțile interesate din mediul de afaceri, inclusiv IMM-uri, organizații patronale și experți în fiscalitate, înainte de implementarea oricăror măsuri fiscale noi.

2. Studiu de impact:
– Cerem realizarea unui studiu de impact detaliat care să evalueze implicațiile economice, administrative și tehnice ale introducerii sistemului e-factura B2C și e-TVA, pentru a asigura viabilitatea și sustenabilitatea acestor măsuri.

3. Implementare treptată:
– Propunem implementarea treptată a noilor măsuri fiscale, oferind companiilor un interval de adaptare suficient pentru a se conforma noilor cerințe tehnice și administrative, fără a fi împovărate inutil.

4. Sprijin pentru IMM-uri:
– Solicităm introducerea de măsuri de sprijin specific pentru IMM-uri, inclusiv granturi și subvenții pentru achiziționarea și implementarea sistemelor informatice necesare pentru conformarea cu noile reguli fiscale.

5. Protecția datelor personale:
– Cerem garanții clare privind protecția datelor personale și comerciale colectate prin sistemul e-factura, asigurându-se că aceste informații sunt utilizate strict în scopuri fiscale și nu devin un instrument de supraveghere excesivă.

6. Monitorizare și revizuire:
– Solicităm instituirea unui mecanism de monitorizare și revizuire periodică a impactului noilor măsuri fiscale, pentru a putea ajusta și corecta eventualele disfuncționalități și pentru a asigura eficiența și echitatea sistemului.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne. Împreună putem realiza vise.