SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Sect.1.1. Concursul este organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, cu sediul in București, str. Cuza Vodă nr. 120, et. 1, ap. 2, Sector 4, CUI: 40510491, reprezentată de: Cristina CHIRIAC– Președinte.

Sect.1.2. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” înseamnă toate și oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toți Participanții, în vigoare în orice moment pe parcursul desfășurării Concursului.

Sect.1.3. Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil gratuit, începând cu data de 21.05.2024, după cum se detaliază la sect. 11 de mai jos, care reglementează „Regulamentul Concursului”.

Sect.1.4. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice, fără să solicite acordul Participanților și fără drept de compensare pentru aceștia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, condițiile de participare la Concurs, data de început și data de sfârșit a Concursului (putând inclusiv să suspende sau să înceteze Concursul). Modificările de orice fel aduse prezentului Regulament urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe conaf.ro.

 

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Sect.2.1. Concursul are loc exclusiv pe teritoriul României și pot participa doar cele 60 de echipe calificate în finala Maratonul pentru Educație Antreprenorială 2024. Concursul începe la data de 23.05.2024, la ora 10:00 și se încheie la ora 18:00, ora României. Acesta se desfășoară atăt pe contul Facebook, cât și pe contul de Instagram al fiecărei echipe calificate în finală.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Sect.3.1. La acest concurs pot participa doar echipele calificate în finală cu proiectele: AgroAcademy Farm, Anticafenea games, Biobucuria, Brainy Studio, Cania, Casa groazei, Catalogul școlii, ChefonRush, Cromd, Cultivarea legumelor în sistem ecologic, Diverso Dining, ECOcycle, Explorify, Firul magic al lânii, FutureFocus, Galerie de artă BoomArt, Go Bio Pro, Green time, Gymxplosion, Happy Garden, HelpBee, Irisphoto, Jimbo_Camp, Limone, Loud Concepts, Mak Performance, MentalBridge, Mercurius Med, Mipove, Misty, NUtry fit, Organifera, PasGalati, Pedleader, Pet Palace, Proconstruct, Rebrix, Remobi, Ritm Events, SlimGem, Specialist Medica, Spiritul Traditiilor, Stayfresh, Stejarul verde, Technav, Techtitans, TeenTalk Hub, The Chocolate dream, ThinkBox, TransiTech, Trufeely, UrbanSpace, Vala Check, VolunteerNow, VS Escape Room, Wastee, WipeBoard, YouthGoal, Zazen Vizion, Zup, care dețin un cont real pe platformele Meta și care îndeplinesc criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament.

3.2 Participarea la Concurs implică cunoașterea şi acceptarea integrală a prezentului Regulament.

Prin participarea la concurs, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

 

SECȚIUNEA 4. PREMIUL CONCURSULUI

Sect.4.1. Premiul concursului este furnizat de către Kids in Business: un cec în valoare de 2.500 lei.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Sect.5.1. Concursul se va desfășura pe contul de Facebook și Instagram al fiecărei echipe calificate în marea finală în perioada indicată în SECȚIUNEA 2, prin intermediul unei postări în feed pe Facebook și Instagram. Postarea constă într-o fotografie cu echipa, realizată exclusiv în cadrul semifinalei sau a finalei competiției Maratonul pentru Educație Antreprenorială 2024, însoțită de text.

Sect.5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(https://www.instagram.com/conaf_romania/)  și @maratonul_pentru_educatie (https://www.instagram.com/maratonul_pentru_educatie/ );

 • pe Facebook, să aibă Pagina, cu numele echipei, nu Profil, (aka să fie de business, nu de persoană);
 • pe Instagram, să aibă cont public cu numele echipei;
 • să posteze în perioada desfășurării concursului, pe Pagina cu numele echipei de pe Facebook, în feed, o fotografie cu echipa, realizată exclusiv în cadrul semifinalei sau a finalei competiției Maratonul pentru Educație Antreprenorială 2024, însoțită de text. În textul postării:
 • Să folosească: #PremiulInfluencing2024, #MaratonulpentruEducatieAntreprenoriala, #CONAF, #vocatie
 • Să eticheteze CONAF și Maratonul pentru Educație Antreprenorială: https://www.facebook.com/MaratonulpentruEducatieAntreprenoriala și https://www.facebook.com/conafromania/
 • să posteze în perioada desfășurării concursului, pe contul cu numele echipei de pe Instagram, în feed, o fotografie cu echipa, realizată exclusiv în cadrul semifinalei sau a finalei competiției Maratonul pentru Educație Antreprenorială 2024, și să trimită invitație colaborare / invite collaborator @conaf_romania (https://www.instagram.com/conaf_romania/) și @maratonul_pentru_educatie (https://www.instagram.com/maratonul_pentru_educatie/ );
 • În textul postării să folosească: #PremiulInfluencing2024, #MaratonulpentruEducatieAntreprenoriala, #CONAF, #vocatie

Sect.5.3. Nu vor fi luate în considerare:

 • postările care nu conțin etichetările, hashtagurile #concursului
 • postările pe alte conturi, altele decât cele ale echipei
 • postările pentru care s-au cumpărat aprecieri/like-uri
 • postările înainte de ora 10:00 și după 18:00, adică înainte de startul concursului și după încheierea acestuia, așa cum este definit în SECȚIUNEA 2 a prezentului regulament

 

SECȚIUNEA 6. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Sect. 6.1. Desemnarea echipei câștigătoare se va face pe baza sumei numărului de aprecieri (like-uri) pe care le are postarea cu fotografia pe contul de Facebook al echipei și al numărului de aprecieri (like-uri) pe care le are postarea cu fotografia pe contul de Instagram al echipei, la ora 18:00, ora României. Validarea va consta în verificarea conturilor. După validare, va fi anunțată la 18:10 echipa câștigătoare cu numărul maxim de aprecieri și va fi invitată pe scenă pentru a primi Premiul Influencing Kids in Business. Organizatorul va face capturi de ecran pentru evidență.

Sect. 6.2. În cazul în care există mai multe echipe cu același număr total de aprecieri se va face departajarea în funcție de numărul de aprecieri al postării de pe contul echipei pe Instagram.

 

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Sect.7.1. Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.

Sect.7.2. Organizatorul nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.

Sect.7.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care accesează platformele Meta, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la înscrierea în concurs, din motive ce nu țin de Organizator;
 • postarea realizată în afara perioadei concursului, așa cum este definită la SECȚIUNEA 2 din prezentul regulament;
 • eventualele dispute legate de drepturile Participanților asupra conturilor Meta sau de datele de contact ale participanților;
 • orice încercare de participare la concurs făcută în afara perioadei definite în prezentul regulament;
 • pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea conturilor Meta, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare care fac imposibilă contactarea sau validarea participantului și care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea platformei Meta;
 • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de către Organizator în regulament;
 • imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voință Organizatorului.

Sect.7.4. Toți Participanții la concurs recunosc și sunt de acord că Meta nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de către participanți ca urmare a participării la concurs.

Sect.7.5. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondență privitoare la solicitările necâștigătoare.

Sect.7.6. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

Sect.7.7. Concursul nu este sponsorizat, avizat sau administrat de, sau asociat cu Meta.

 

SECȚIUNEA 8. PUBLICITATEA

Sect.8.1. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorii/beneficiarii finali ai premiului își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestora, precum și cu privire la folosirea tuturor materialelor rezultate în urma filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate post-concurs, în legătură cu aceasta, fără remunerare sau cost din partea Organizatorului.

Sect.8.2. Înscrierea la concurs implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a câștigătorilor/beneficiarilor finali ai premiului că fotografiile și materialele filmate cu aceștia în timpul desfășurării concursului sau în cadrul campaniilor publicitare ulterioare, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poate fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorilor/beneficiarilor finali ai premiului.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

Sect.9.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București.

Legea aplicabilă este legea română.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Sect.10.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul conaf.ro Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament oficial.

 

SECŢIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

Sect 11.1. Prezentul Concurs poate înceta înainte de data de 23.05.2024 (18:00 PM) în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

Sect 11.2. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa şi a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Sect 11.3. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată În cazul în care Organizatorul invocă forța majoră, acesta este obligat să comunice Participanților la Concurs existența acesteia.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne. Împreună putem realiza vise.