SurprisING – fonduri europene pentru educația practică din inginerie

 

Proiectul „Pactul pentru Muncă” (PPM) continuă într-o formă menită să susțină implementarea măsurilor de stimulare a pieței forței de muncă identificate de-a lungul celor doi ani de dezbateri cu mediul de afaceri. În acest context, luni, 16 mai 2022, la Brăila, a avut loc prima dezbatere de tip masă rotundă între mediul de afaceri și cel universitar, în cadrul proiectului „Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie” – SurprisING, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Durata de implementare a proiectului: 24 luni, în perioada 12.04.2021  – 11.04.2023. Partenerii proiectului sunt Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

Obiectivul principal al proiectului este creșterea accesului pe piața muncii și a relevanței pregătirii practice pentru 245 de studenți și masteranzi printr-un program cuprinzător de mentorat, consiliere în carieră și stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potențial competitiv.

Dezbaterea s-a desfășurat în Brăila, și a adus la aceeași masă peste 20 de reprezentanți importanți ai mediului antreprenorial cu activitate în zona Brăila – Galați, alături de reprezentanții Univeristății „Dunărea de Jos” din Galați și echipa CONAF.

„Domeniul tehnic este unul plin de creație și inovație, iar odată cu dezvoltarea tehnologiilor moderne de fabricație, aplicațiile practice din acest domeniu au devenit tot mai interesante și captivante. Atragerea studenților către științele tehnice și creșterea oportunităților de angajare este obiectivul primordial al preocupării consorțiului în implementarea proiectului. Totodată, participarea la sesiunile de consiliere, de orientare în carieră și la stagiile de practică prevăzute a fi desfășurate în proiect, va contribui la facilitarea inserției pe piața muncii a studenților și absolvenților, dar și dobândirea de abilități practice în concordanță cu cerințele angajatorilor din domeniul ingineriei”, susține Dna. șef. lucr. univ. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu, manager de proiect și Decan al Facultății de Inginerie din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

 

SurprisING – fonduri europene pentru educația practică din inginerie

„Abordarea noastră, a CONAF, este bazată pe un dialog deschis și constructiv, astfel încât soluțiile identificate în cadrul acestor mese rotunde să contribuie ca și vectori de schimbare sau îmbunătățire a cadrului legislativ, atât din punct de vedere educațional cât și social. Descoperirea vocației și stagiul de educație practică trebuie să devină o normalitate a societății românești” a declarat Cristina Chiriac, președintă CONAF și coordonator partener al proiectului SurprisING, în deschiderea dezbaterii cu antreprenorii.

Principalele sugestii ale mediului de afaceri au fost: extinderea perioadei de practică profesională la o perioada de minim 12 luni, acces la echipamente tehnologice de ultimă generație, flexibilizarea programului de prezență la cursuri, identificarea unor mecanisme comune de motivare a studenților.

Domnul Silvius Stanciu, prorectorul Universității „Dunărea de Jos”, Galați a declarat: „Este necesar să comunicăm mult mai des, mai deschis și mai aplicat unii cu ceilalți. Mă bucur să văd că există astfel de întâlniri la care ne așezăm la aceeași masă și expunem fiecare problemele, într-un dialog însă constructiv. Este important pentru noi ca Universitate să înțelegem cât mai clar care sunt necesitățile mediului antreprenorial și să ne adaptăm la noile cerințe, să includem și aspecte care nu țin doar de materie sau de partea tehnică a curriculei din facultațile noastre. Salut pe această cale inițiativa doamnei decan Carmen Rusu și a CONAF, care, ne propun să lăsăm formalitățile de-o parte și să discutăm în concret.”

Una dintre concluziile dezbaterii a fost că ambele parți, mediul antreprenorial cât și mediul academic, au nevoie de o abordare nouă față de studenți, dar mai ales este necesar să găsim o modalitate de colaborare și conlucrare între părțile implicate.

În perioada imediat urmatoare se vor desfășura astfel de mese rotunde și în Galați, Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Focșani, toate cu scopul de a crea un parteneriat eficient intre mediul antreprenorial și cel academic.

 

Date despre proiect:

Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. „Educație și Competențe”, Obiectiv specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Echipa de elaborare a proiectului a fost coordonată de doamna Rodica Lupu, membru al Boardului CONAF, fondatorul companiei de consultanță în inovare și finanțare, Loop Operations. În cei 13 ani de afaceri europene în administraţia centrală și în proiecte internaționale, doamna Rodica Lupu este responsabilă de atragerea a peste 80 de milioane de euro din fonduri nerambursabile pentru clienţi şi parteneri, dar și de inițierea și derularea unor proiecte cu impact național sau regional.

„Pactul pentru Muncă” reprezintă o inițiativă demarată în anul 2019 de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) împreună cu Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG). Din anul 2020 s-a alăturat, în calitate de partener strategic, Confederația Patronală CONCORDIA. Ulterior, pe parcursul proiectului s-au alăturat Confederația Patronală din Industria Română (CONPIROM), Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA), Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană, Academia de Studii Economice din București (ASE), Universitatea București și CA Magda Volonciu și Asociații.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne. Împreună putem realiza vise.